av.burakcanyaz@gmail.com
+90 538 246 10 24
ONLINE ÖDEME

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anasayfa / Blog / Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Davasında, taraflarca hazırlanan anlaşmaya, Medeni Kanun da düzenleme uygulama da ise Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği denilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının temelini oluşturan ve tarafların iradelerinin yansıması olan Boşanma Protokolünün çok iyi ve net bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Anlaşmalı Boşanma Protokolü mümkün olduğunca en geniş şekilde düzenlenmesi tarafların menfaatinedir. Örneğin ziynet eşyalarına ilişkin boşanma protokolünde bir hüküm bulunmaması halinde boşanma davası sonrasında ziynet eşyası alacağına ilişkin talep hakkı olan eş dava açabilecektir.

Bu nedenle uyuşmazlığın bir kerede ve kesin bir şekilde çözülmesi için protokolün en ince ayrıntısına kadar tüm teknik detaylar ile hazırlanması gerekmektedir.

Bu nedenle; anlaşmalı boşanma protokol örneği konusunda uzman bir boşanma avukatı yardımıyla hazırlanması, isteklerin ve protokol hükümlerinin olası etkileri konusunda bilgi alınarak protokolün oluşturulması çok büyük önem arz etmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği, eşlerin sözlü olarak bildirdikleri ortak iradelerinin avukat tarafından sözleşme metnine dökülmesi ile yahut eşler tarafından ve ortak iradelerini bildiren bir metin hazırlanması ve her iki tarafında imzalaması suretiyle hazırlanır.

Anlaşmalı boşanma davalarında belki protokolü, dava açılışı kolay gibi gözükse de protokolün taraflar arasındaki tüm ilişkiyi şüpheye yer bırakmayacak derecede bitirmesi gerekmektedir. Taraflar protokol imzalayıp boşandıktan sonra protokoldeki maddelere dayanarak tarafların dava açtıkları uygulamada sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Kimi zaman velayet konusunda, kimi zaman nafaka konusunda kimi zamansa mal paylaşımı konusunda protokol sonrasında sıkıntılar çıkabilmektedir. Bu nedenle de anlaşmalı boşanma protokolünü ve anlaşmalı boşanma davası bir boşanma avukatı ile yürütmenin gerek kısa gerekse de uzun vadede çok büyük faydası olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davalarına ilişkin genel açıklamalarımdan sonra anlaşmalı boşanmanın hukuki ve kanuni kısmına değinmekte fayda var. Anlaşmalı Boşanma Medeni Kanunu’muzun 166. Maddesi 3. Fıkrasında  şöyle düzenlenmiştir: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Yukarıda belirtilen maddeye göre evlilik akdinin bir yıl sürmesi ilk şarttır. Bu husus sağlanmışsa eğer sonraki şart tarafların ortak irade beyanıdır. Buradan anlayacağımız husus tarafların boşanma sonunda ortaya çıkacak hukuki sonuçlar hakkında anlaşmış olmaları lazım. Bu protokolde taraflar boşanmaya bağlı olarak ortaya çıkacak tazminat, çocuk varsa velayet, evlilik birliği içinde edinilmiş mallar varsa bunların paylaşımı, iştirak ve yoksulluk nakafaları, yargılama giderleri vb hususların hepsinde anlaşmış olmalıdır. Bu hususları düzenleyen Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği dosyaya eklenir.

Anlaşmalı boşanma davalarında, dava dilekçesine anlaşmalı boşanma protokolünün örneği eklenerek Boşanma Avukatı aracılığıyla protokolle mahkemeye başvurulur. Görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin kurulmamış olduğu yerlerde ise görevli mahkeme aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Boşanma davalarında genel olarak yetkili mahkemeler eşlerden birisinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Anlaşma boşanma davalarında yetki kurallarının sert bir şekilde uygulanmasına gerek yoktur. Hali hazırda taraflar anlaşmış olduğu için, dava esnasında davacı yetki itirazında bulunmayacaktır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davaları Türkiye’nin herhangi bir yer mahkemesinde açılabilmektedir. Burada tarafların duruşmaya hızlı ve kolay gidebilecekleri yer mahkemesini seçmeleri tavsiye edilir.

Yaz Hukuk ve Danışmanlık olarak hazırladığımız anlaşmalı boşanma protokolü örneği indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kurucumuz avukat Burak Can YAZ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Öğrenim süresi içinde Farabi Değişim Programı kapsamında iki eğitim dönemi Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim görmüştür.

Mezun olduktan sonra başlatmış olduğu avukatlık stajını başarıyla tamamlayarak avukat olmaya hak kazanmış ve akabinde Çanakkale Boğaz Komutanlığı...
Bize Ulaşın