info@burakcanyaz.av.tr
+90 538 246 10 24
ONLINE ÖDEME

İcra Avukatı

Anasayfa / Faaliyet Alanlarımız / İcra Avukatı

İcra Avukatı

 

Bursa icra avukatı desteği ile hak ihlallerinin maddi manevi ortadan kalkması için gerekli olan başvuruları tamamlayabilirsiniz. Bu süreç içerisinde kişilerin konunun uzmanı olan bir avukattan yardım alması gerekiyor. Özellikle tercih edilen avukatın aynı alanda daha öncesinde gerekli olan tecrübeye ve olumlu/başarılı dava sonuçlarına imza atması da dikkat çekmektedir. Burak Can Yaz bu konuda size en net ve kapsamlı hukuki desteği verecek olan isimler arasında yer alıyor.

 

İcra Davaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 

Bursa icra avukatı aracılığı ile icra davalarına dair gerekli olan en net bilgileri alabilirsiniz. Bu alanda dikkat çeken hususlar;

 

 • İcra dosyalarında dava açılması için, suçun işlenmesinin üzerinden 3 ay geçmeden gerekli olan başvuruların yapılması gerekir.
 • Suçun daha sonra fark edilmesi durumunda dahi en geç 1 sene içerisinde gerekli olan dava açma adımlarının tamamlanması gerekmektedir.
 • Suçun işlendiği tarih üzerinden bir sene geçerse bu alanda dava açma hakkınızı kaybedersiniz.
 • Kişilerin dava açma adımına geçmeleri için icra ve iflas suçlarında kesinlikle uzlaşma adımını tüketmeleri gerekmektedir. Bu yolun denenmesinin öncesinde direkt olarak dava açma gibi bir hakkınız olmayacaktır.

 

Avukatınız ile dilekçe hazırlamaktan başlayarak davanın ilerleyişi hakkında bilgi sahibi olmaya kadar birçok alanda gerekli olan verileri alabilirsiniz. Avukat ile ödeme konusunda ilerleyen aşamalarda sıkıntı meydana gelmemesi için oluşturulan skalaya göre sözleşme hazırlama gibi bir hakkınız da bulunuyor. Bu şekilde hem avukatın hem de müvekkilin haklarının korunması mümkün kılınır. Burak Can Yaz bu alanda güvenilir niteliği ve nitelikli dava geçmişi ile güven vermeye devam ediyor.

 

Ceza Zamanaşımı Ne Zaman Devreye Girer?

 

Bursa icra avukatı aracılığı ile dava açmanın farklı, ceza zamanaşımının ise farklı bir son süresi vardır. Bir davada ceza zamanaşımı süresinin 8 yıl olduğu net şekilde görülmektedir. Bu sürenin geçmesi durumunda kişiler suçlu bulunsalar dahi herhangi bir ceza almayacaklardır. Her dava türünde olduğu gibi icra ve iflas davalarında da gerek delillerin toplanması gerekse davanın hak ihlallerini ortadan kaldırması için suçun üzerinden çok büyük bir zaman geçmeden gerekli başvuruların tamamlanması gerekir. Avukatınız dava açma sürecine dair size gerekli olan bilgileri sorunsuz bir biçimde sunacaktır.

 

İcra Davalarında Yargılama Adımları Nelerdir?

 

İcra davalarında yargılama adımlarına dair şu hususların dikkatle incelenmesi gerekmektedir;

 

 • Şikayet dilekçesi hazırlanması bir zorunluluktur. Dilekçe ile uygun usuller kapsamında başvuru yapmayan kişilerin haklarının savunulması ya da bu alana dair bir dava açılması mümkün olmayacaktır.
 • Kişilerin dava kapsamında sunacakları delillerin birebir biçimde şikayet dilekçesinde yer alması gerekiyor. Şikayet dilekçesinde yer almayan unsurların işleme alınması ve dava kapsamında sunulması söz konusu olmayacaktır. Ayrıca sunulan delillerin niteliği ve hukuki bağlamda elde edilip edilmediği de gözden geçirilmelidir.
 • Davada sanık statüsünde olan kişinin gerekli olan savunmayı yapmasının hemen sonrasında sadece bir kereye mahsus olarak soruşturmanın genişletilmesine dair talepte bulunabilirsiniz. Bir defayı aşan talepler olumlu sonuçlanmayacaktır.
 • İcra mahkemelerinde gerekli görülürse disiplin hapsi kararı verilebilir. Disiplin hapsinin maddi karşılığının ödenmesi durumunda bu cezadan belirli bir ölçüde ayrı tutulma hakkınız da vardır.
 • Savcılar icra ve iflas mahkemesinde görülen davalara katılım sağlamayacaktır.

 

Bu yargılama adımlarına dair bir sorun olmaması ve bilgilendirme sürecinde de aksaklık yaşanmaması için avukatınız gerekli adımları atacaktır. Dava açılmasından başlayarak yargılamanın devamlılığına kadar her alanda uygun alt yapı sağlanır.

 

İcra Avukatı Davaları Birleştirebilir Mi?

 

İcra ve İflas alanında açılan davaların diğer mahkemelerde yürütülen davalar ile bir araya gelmesine imkan verilmemektedir. Avukatınız bu alanda davanın birleştirilme talebin olumsuz olacağını size bildirecek ve hakların daha kapsamlı şekilde koruma altına alınması için size imkan sunacaktır. Avukatınızın tecrübeli ve kapsamlı bir hukuki geçmişe sahip olması bu tür dava adımlarına hakim olma bağlamında da çok önemlidir.

 

Temyiz ve İstinaf Süreci Nasıl İşler

 

Kişilerin itiraz için iki farklı kademeden istifade etme hakları vardır. İlk işlem istinaf olarak karşımıza çıkmaktadır. Dava sonucunun kesin bir hal almasının sonrasında yargılama usulleri ile alakalı bir sorun varsa istinaf dilekçesi hazırlanabilir. Bu dilekçe kapsamında davanın neden yeniden görülmesi gerektiği ile alakalı gerekli olan tüm verilere yer açılması gerekir. İstinaf adımının kabul edilmemesi durumunda ya da gerekli olan uygun dava sonucunun yine çıkmadığını düşünen kişilerin bir de temyiz için başvurma hakları vardır. Bu adımlar sayesinde olağan hukuki yolları kullanarak elde edilen dava sonucuna itiraz edebilirsiniz. Bir de itiraz için olağanüstü hukuki yollar mevcuttur. Bu yolların genel olarak icra iflas davalarında tüketilmediği de fark ediliyor.

 

Delil Niteliklerine Hakkında İcra Avukatı Makamından Bilgi Edinin!

 

Bursa icra avukatı sizin delillerinizin hukuki bir niteliğe sahip olup olmadığını da inceleyecektir. Delillerin dava kapsamında sunulması için özellikle hukuki yollardan elde edilmesi gerekir. Karşı tarafın haberi olmadan gizlice yapılan kayıtlar ya da belge derleme işlemleri ile kişilerin belgeleri davaya dahil etmesi sizi suçlu duruma dahi düşürebilir. Hakkınızı korumak için çıktığınız yolda suçlu çıkmamak için avukatınızın bu alandaki yönlendirmeleri hayati önem taşır.

 

İcra Avukatı Makamından Hukuki Destek Süreci

 

Burak Can Yaz alanının en yetkin isimleri arasında yer alıyor. Hukuk Bürosu ile iletişim kurarak davanızın başvurularının yapılmasından başlayarak dosyanın oluşturulması ve dilekçelerin sunulmasına kadar gerekli olan bilgiler alabilirsiniz. Bu alanda hukuki destek alınırken daha önceki davalarda avukatınızın hangi sonuçları aldığına ve yetkin bir duruş sergileyip sergilemediklerine de bir göz atılması gerekir. Burak Can Yaz yapılan araştırmalar sonucunda ne derece yetkin bir hukuk kariyerine sahip olduğunu yansıtıyor.

 

Borç Avukatı

 

Sizin de bildiğiniz gibi günümüzde pek çok kişi çeşitli alanlarda sahip olduğu borcunu ödeyemez. Bu borcu geciktirmesi sonucunda ise alacaklı olan tarafın zarara uğraması ve hakkı olan parayı elde edememesi durumu ile karşılaşır. Bu gibi durumlar ile de İcra Mahkemeleri ilgilenir. Borç avukatı da tam olarak burada devreye girip alacaktı olan bireyin söz konusu olan borçludan alacağını tahsil etmesine yardımcı olur.

 

Borç Avukatı Nedir?

 

En basit haliyle borç avukatı alacaklı olan bir bireyin borçlu olan kişiden borcunu tahsil etmesine yardımcı olan uzmandır. Bunun için gerekli olan bütün kanun, yönetmelik ve tecrübe gibi avantaj sağlayacak yetilere sahip olurlar. Borç avukatları ile anlaşmak alacaklı tarafa pek çok konuda avantaj sağlayabilir. Normalde aylar hatta yıllarca sürebilecek davalar kısa süre içerisinde sonuçlanıp netice almak mümkün olur.

 

Borç Avukatı Hangi Davalara Bakar?

 

Temel olarak bir borç avukatı alacaklı tarafın borcunu tahsil etmesi için gerekli olan bütün davalar ile ilgilenir. Bu davalar ise üç başlık altında toparlanıp şu şekilde karşımıza çıkar;

 

 • Haksız fiilden doğan borçlar
 • Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
 • Sözleşmeden doğan borçlar

 

Haksız Fiilden Doğan Borçlar

 

Haksız fiilden doğan borçlar çeşitli eylem veya eylemler sonucunda birisinin zarar görmesine neden olan borçları kapsar. Konuyu daha iyi anlayabilmek için örnek üzerinden gidecek olursak trafik kazası, iş kazası, adam yaralama, dolandırıcılık haksız icra takibi gibi borçlar haksız fiilden doğan borçlar kategorisine girer.

 

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar

 

Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar ise herhangi bir kanuni dayanak olmaksızın bir kişinin malvarlığı veya emeği üzerinden gerçekleşen zenginleşmeye denir. Bu da sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar kategorisine girip örnek olarak objektif ve subjektif imkansızlıkların dahil olduğu veya yanlış hazırlanıp iptal edilen davalar gösterilebilir.

 

Sözleşmeden Doğan Borçlar

 

Günümüzde yaygın olarak karşılaşılan ve insanların en çok mağdur olduğu borçlar arasında yer alan sözleşmeden doğan borçlar olur. Buna örnek olarak kira sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, iş anlaşması sözleşmesi, pazarlama sözleşmesi ve kredi sözleşmesi verilebilir. Tabii sadece bunlarla da sınırlı kalmayıp daha geniş bir alanı kapsayan sözleşmeden doğan borçlar, borç avukatı tarafından titizlikle yürütülen davalar arasında yer alır.

 

Borç Avukatı Borcu Nasıl Tahsil Eder?

 

Bir borç avukatı öncelikle kendisine başvuran kişiyi detaylı bir şekilde dinleyip konunun ne olduğunu açıklığa kavuşturur. Böylelikle kanun nezdinde bir suç olup olmadığını belirler ve söz konusu borcun nasıl tahsil edileceği yolunda alacaklı taraf ile anlaşmaya varır. Daha sonrasında borçlu taraf ile görüşme gerçekleştirip kendisine bütün süreci ve borcunu ödemezse nelerle karşılaşacağını detaylı bir şekilde açıklar. Genellikle böyle davalarda borçlu taraf avukatın da vasıtasıyla anlaşma yoluna girer. Bu sayede alacaklının da kabul edebileceği bir ödeme yöntemini seçerek söz konusu borcu kapatır. Eğer anlaşma yoluna gidilmezse ilgili İcra Müdürlüğüne başvuruda bulunup borcun tahsili için gerekli olan bütün adamları alacaktı adına yürütür.

 

Mahkemede Borç Avukatı Bulundurmak Zorunlu Mu?

 

Şu anda Türkiye'de geçerli olan hukuk sistemi açık bir şekilde belirtiyor ki herhangi bir davanın görüldüğü mahkeme de tarafların avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Ama olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak, mahkemeye en kısa süre içerisinde sonuçlandırmak ve söz konusu borcu kısa sürede tahsil etmek için bir uzman ile çalışmakta fayda vardır. Mahkemede size en iyi şekilde temsil ederek borç avukatları sizin adınıza gerekli olan bütün süreçleri yönetip en kısa sürede alacağınızı tahsil etmenize yardımcı olur.

Kurucumuz avukat Burak Can YAZ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Öğrenim süresi içinde Farabi Değişim Programı kapsamında iki eğitim dönemi Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim görmüştür.

Mezun olduktan sonra başlatmış olduğu avukatlık stajını başarıyla tamamlayarak avukat olmaya hak kazanmış ve akabinde Çanakkale Boğaz Komutanlığı...
Bize Ulaşın