info@burakcanyaz.av.tr
+90 538 246 10 24
ONLINE ÖDEME

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anasayfa / Blog / Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Anılan hükme göre:

 

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.

 

Görüldüğü üzere kanun maddesi çok açık bir şekilde kaleme alınmıştır. Kanun maddesi ışığında tanımlayacak olursak, anlaşmalı boşanma davası, eşlerin boşanma ve boşanmanın sonuçları hakkında anlaşmaya vararak mahkemeye başvuruda bulunmaları sonucunda görülen davaya denmektedir.

 

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar henüz dava açılmamışken bir araya gelerek, boşanma, boşanmanın mali ve hukuki sonuçları hakkında kendi aralarında anlaşmaya varırlar. Ancak burada önemle belirtmek gerekir ki, tarafların yapmış oldukları bu anlaşmanın geçerliliği, hakimin anlaşmayı uygun bulmasına bağlıdır. Zira hakim tarafların ve müşterek çocuk bulunması halinde müşterek çocuğun menfaatlerini göz önünde tutarak, tarafların anlaşma maddeleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Taraflar ancak hakim tarafından yapılan bu değişiklikleri de kabul etmeleri halinde, boşanmalarına hükmolunabilir. Bu konuya ilişkin 4721 sayılı yasanın 166/3. Maddesi uyarınca:

 

Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

 

Yine kanun maddesinden anlaşıldığı üzere, anlaşmalı boşanma davası sonucunda tarafların boşanmasına karar verilebilmesinin bir diğer şartı, hakimin tarafları bizzat dinlemesidir. Burada kanun maddesi hakimin tarafları “bizzat dinlemesi” gerektiğini vurgulayarak söz konusu davalarda tarafların duruşmada dinlenilmesini zorunlu kılmıştır. Bu sebeple de anlaşmalı boşanma davasında tarafların davaya bizzat katılmaları zorunludur. Aksi takdirde boşanmaya karar verilemez.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

 

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır sorusunun cevabı için bakmamız gereken iki yer vardır. Bunlar:

 

  • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,
  • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’dur. Zira anlaşmalı boşanma davasında uygulanacak olan kurallar bu iki kanunda düzenlenmiştir.

 

Kanuni düzenlemelerin yanı sıra uygulamadan bahsedecek olursak, anlaşmalı boşanma davası açılırken eşler boşanma avukatları ile birlikte bir araya gelerek karşılıklı talepleri konusunda anlaşmaya çalışırlar. Tabi ki bu durumda tarafların bizzat bulunması zorunlu değildir. Taraflar boşanma avukatları aracılığı ile karşılıklı taleplerini birbirlerine iletebilirler. Söz konusu boşanma davası olduğunda, doğal olarak taraflar birbirlerini görmeyi istememektedirler.

 

Tarafların karşılıklı taleplerinde uyuşma sağlanması durumunda, bu anlaşma yazıya dökülür. Bu yazılı metne ise, “Anlaşmalı boşanma protokolü” denir. Her iki taraf karşılıklı taleplerini içeren anlaşmalı boşanma protokolünü okuyarak, her sayfasını imzalamak suretiyle mahkemeye sunulmaya hazır hale getirirler.

Sonrasında taraflar yahut tarafların avukatları, tarafların yerleşim yerindeki nöbetçi aile mahkemesine hitaben yazılan boşanma dava dilekçesine bu anlaşmalı boşanma protokolünü de ekleyerek, tarafların yerleşim yeri adliyesi ön bürosundan anlaşmalı boşanma davasını açarlar.

 

Özetle anlaşmalı boşanma davası sonucunda boşanmanın gerçekleşebilmesi için sağlanması gereken şartlar:

 

  • Tarafların boşanma davası öncesinde, boşanma ve boşanmanın sonuçları hakkında anlaşma sağlamış olması,
  • Tarafların bu anlaşmalarını bir “anlaşmalı boşanma protokolü” çerçevesinde yazmaları yahut yazdırmaları,
  • Tarafların hazırlamış oldukları bu anlaşmalı boşanma protokolünü açılacak boşanma davasına ilişkin dava dilekçesine ek yapmaları,
  • Boşanma dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolünün tarafların yerleşim yeri aile mahkemesine sunulması,
  • Tarafların boşanma davasına ilişkin yapılacak duruşmada hazır bulunması,
  • Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan şartların aile mahkemesi hakimi tarafından uygun bulunması,
  • Tarafların duruşmada anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan şartlar dahilinde boşanmak istediklerini beyan etmeleri,
  • Gerekçeli kararın tebliğinden sonra tarafların karara karşı kanun yoluna başvurmamasıdır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

 

Anlaşmalı boşanma davası yukarıda açıklamış olduğumuz şekilde açıldıktan sonra yapılması gereken çok önemli bir iş daha bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan yani dava dilekçesi tevzi edildikten sonra davayı görmeye hangi mahkemenin atandığına bakılır. Bulunduğunuz yerde sadece bir tane aile mahkemesi varsa problem yoktur. Davayı görmeye yetkili mahkeme burasıdır. Ancak bulunduğunuz yer büyükşehir ise, birden fazla aile mahkemesi bulunabilir. Örneğin Bursa’da hali hazırda 13 aile mahkemesi bulunmaktadır. Bu durumda davanızın hangi mahkemeye atandığını dava açılışında size verilen tevzi formundan öğrenebilirsiniz.

 

Davanızın hangi mahkemede açıldığını öğrendikten sonra o mahkemenin yazı işlerine ( uygulamada kalem diye tabir edilir ) uğrayarak, açmış olduğunuz davanın anlaşmalı boşanma davası olduğunu, bu sebeple erken bir tarihe duruşma günü almak istediğinizi söylemeniz gerekir. Bunun sonucunda mahkemece bir duruşma günü belirlenerek size söylenir. Belirlenecek duruşma günü tarihi, başvurduğunuz günden itibaren ortalama 2 hafta ile 1 ay sonrasına verilebilir.

 

Mahkemece belirlenen duruşma gününde, yukarıda da açıklandığı üzere tarafların bizzat hazır bulunmaları zorunludur. Aksi takdirde mahkeme boşanmaya hükmetmeyecek ve bir sonraki duruşma tarihini de aylar sonraki bir tarihe verecektir.

 

1-Duruşma Aşaması

 

Tarafların belirlenen duruşma günü duruşmada hazır bulunmaları halinde, mahkemece dava dosyasında yer alan anlaşmalı boşanma protokolü incelenecek ve değiştirilmesi gereken herhangi bir hususun olup olmadığı kontrol edilecektir. Mahkemece anlaşmalı boşanma protokolünün kanuna uygun şekilde düzenlenmiş olduğuna hükmedilmesi halinde, taraflara anlaşmalı boşanma protokolü şartları okunacak ve bu şartlar dahilinde boşanmak isteyip istemedikleri sorulacaktır. Tarafların anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan şartlar dahilinde boşanmak istediklerini bildirmeleri durumunda mahkemece, anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan şartlar dahilinde tarafların boşanmalarına karar verilecektir.

 

2-Gerekçeli Karar Aşaması

 

Ancak süreç burada son bulmamaktadır. Duruşma bittikten sonra gerekçeli karar yazım aşaması bulunmaktadır. Mahkemenin duruşmada vermiş olduğu boşanma kararı “kısa karar” diye anılmakta olup esas olan “gerekçeli karar”dır. Gerekçeli kararlar, mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 2 hafta ile 1 aylık süre içerisinde açıklanmakta ve taraflara tebliğ edilmektedir. Taraflar süreci hızlandırmak isterlerse, dosyayı takip ederek gerekçeli kararın çıkmasına müteakip mahkeme yazı işlerine giderek, kararı elden tebliğ alabilirler. Bunu yapmaları kendilerine ortalama 1-2 haftalık süre kazandıracaktır.

 

3-Kanun Yolu Aşaması

Gerekçeli kararı tebliğ alan tarafların 2 haftalık süre içerisinde söz konusu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurma hakları bulunmaktadır. Ancak taraflar, mahkemeye verecekleri “kanun yolundan feragat dilekçesi” ile, bu haklarından feragat edebilir ve 2 haftalık daha süre kazanabilirler.

 

Tüm bu aşamanın sonunda karar kesinleşir ve tarafların talep etmesi halinde kendilerine kesinleşme şerhi verilir. Aynı zamanda karar kesinleştikten sonra kararın bir örneği gereğinin yapılması için il nüfus müdürlüğüne gönderilir. Yukarıda yer alan açıklamalar ışığında anlaşmalı boşanma davası açıldıktan itibaren ortalama 1-2 aylık süre içerisinde tarafların boşanmasına ilişkin karar kesinleşmektedir diyebiliriz.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 

Anlaşmalı boşanma davası ücretine ilişkin google arama motoru üzerinden yoğun bir araştırma yapıldığı tarafımızca fark edilmiştir. Öyleyse bu konuya da açıklık getirmekte fayda var.

 

Anlaşmalı boşanma davası ücretine ilişkin net bir şey söylemek imkansızdır. Sebebine gelecek olursak, öncelikle avukatlık mesleği bir serbest meslektir. Yani avukatlar yaptıkları işlerden alacakları ücretleri belirli sınırları aşmamak kaydıyla serbestçe belirlerler. Dolayısıyla A avukatının 30.000 TL ye alırım dediği bir davayı B avukatı 10.000 TL ye C avukatı 5.000 TL ye alabilir. Bu konuda avukatlar ücretlerini serbestçe belirleme hakkına sahiptirler.

 

İkinci olarak anlaşmalı boşanma davası ücreti belirlenirken, dava içeriği ( paylaşılan mallar/ nafaka vb. edimler ) ile tarafların ekonomik durumları da göz önünde bulundurulmaktadır.

 

Son olarak ise, davayı boşanma avukatı yardımından faydalanmadan açmak isteyen kişiler için, 2020 yılı itibariyle dava açılırken ortalama 500 TL masraf alındığını belirtmekte yarar var. Bu masrafın kullanılmayan kısmı dava bitiminde yatıran tarafa iade edilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için, masrafı yatıran tarafın ayrıca bir talepte bulunması gerektiğini de hatırlatalım.

 

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi 

 

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi tarafların yerleşim yeri aile mahkemesine hitaben yazılır. Dilekçede kısaca açıklama yapıldıktan sonra, dilekçe ekinde sunulan anlaşmalı boşanma protokolü çerçevesinde boşanmaya karar verilmesi talep edilir. Aşağıda anlaşmalı boşanma dava dilekçe örneği mevcuttur.

 

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçe Örneği:

BURSA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                  : İsimsiz İsimsiz  ( T.C. No: 11111111111 )
                                    X mah. X sok. Nilüfer/Bursa
VEKİLİ                    : AV. BURAK CAN YAZ
DAVALI                  : isimsiz isimsiz ( T.C. No: 000000000000 )
                                    Y mah. Y sk. Nilüfer/Bursa
KONU                      : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle anlaşmalı boşanma talebimiz hk;
AÇIKLAMALAR  :
1-) Müvekkil ile davalı yaklaşık üç senedir evlidir.
2-) Müvekkil ile davalı arasında uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların zamanla ortaya çıkması nedeniyle giderek artmış ve nihayetinde ortak yaşam her iki taraf içinde çekilmez hale gelmiştir.
3-) Müvekkil ile davalı arasında devam eden evliliğin sonlandırılması yolunda mümkün olduğunca yumuşak bir geçiş yapabilmek amacıyla ekte yer alan Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanmış ve taraflarca hiçbir etki altında kalmaksızın hür iradeleri ile imzalanmıştır.
4-) Söz konusu protokolde, boşanmanın mali sonuçları, nafaka ile maddi ve manevi tazminat konuları ve işbu dava nedeniyle doğacak giderlerin karşılanmasına ilişkin ortak çözümler yer almaktadır.
5-) Anılan protokol hükümleri çerçevesinde boşanmaya karar verilmesi için işbu davayı açma gereği hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER     : TMK Md. 166/f.3 HMK ve ilgili mevzuatlar
HUKUKİ DELİLLER       : Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve diğer yasal deliller
NETİCE VE TALEP         : Yukarıda detaylıca açıklamış olduğumuz sebeplerle ekte yer alan protokol çerçevesinde müvekkil ile davalının boşanmasına karar verilmesini müvekkil adına vekaleten talep ederiz. 10/12/2020
                                                                                                         DAVACI VEKİLİ
                                                                                                    AV. BURAK CAN YAZ

EK : - Anlaşmalı Boşanma ProtokolüAnlaşmalı Boşanma Protokolü

 

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların anlaşmaları sonucunda boşanma konusundaki iradelerini ve boşanma sonrasına ilişkin taleplerini içerir dilekçedir. Bu protokol taraflarca serbestçe yazılabilir ancak hakim protokolde gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Aşağıda anlaşmalı boşanma prokolü örneğine yer verilmiştir.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği:

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ
 
DAVACI TARAF               : İsimsiz İsimsiz (TC No:111111111111)
                                                 X mah. X sk.  Nilüfer/Bursa
DAVALI TARAF                :  İsimsiz İsimsiz ( T.C. No: 000000000000 )
                                                 Y mah. Y sk.  Nilüfer/Bursa

            Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, 09/12/2020  tarihinde iş bu Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nü birlikte düzenleyip imzalamışlardır.
BOŞANMA HUSUSU                                                        :
Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Taraflar arasında şiddetli geçimsizlik mevcut olup, evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.
VELAYET                                                                          :
Tarafların müşterek çocukları olmadığından ötürü bu konuda uyuşmazlık söz konusu değildir.
NAFAKASI                                                                         :
Tarafların birbirlerinden nafaka talebi yoktur.
MADDİ KONULARDA MAL REJİMİ                          :
Taraflar şahsi eşyalarını ve ziynet eşyalarını almış olup müşterek eşyalar konusunda da anlaşma sağlamışlardır. Karşılıklı birbirlerinden eşyalar konusunda bir talepleri yoktur.
MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT                                       :
Tarafların birbirlerinden gerek maddi gerek manevi tazminat talepleri yoktur.
 
VEKÂLET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ       :
Her taraf kendisini temsil ettirdiği vekilin ücretinden şahsen sorumlu olacak, bunun dışında yargılama giderleri davacı tarafından karşılanacaktır.
SONUÇ                                                                                :
Taraflar bir araya gelerek özgür iradeleriyle yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde mutabakata varmış olup iş bu protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur. 09/12/2020
       DAVACI TARAF                                                       DAVALI TARAF
           İsimsiz İsimsiz                                                              İsimsiz İsimsiz
   TC No: 11111111111                                                          T.C No: 00000000000
               İmza                                                                                   İmza

 

 

YASAL UYARI : Web sitemizde yer alan makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Burak Can Yaz’a ait olup, makaleler ileride doğacak herhangi bir uyuşmazlıkta delil olarak sunulmak üzere elektronik imzalı zaman şerhli damgalanmıştır. Sitede yer alan makalelerin kopyalanarak yahut içeriğinde oynanarak başka web sitelerinde yayınlanması halinde, yayınlayanlar hakkında hukuki ve cezai işlem yapılması adına ilgili mercilere gerekli başvurular yapılacaktır. Makalenin yer aldığı site linkinin paylaşımı, iş bu uyarıdan müstesnadır.

Kurucumuz avukat Burak Can YAZ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Öğrenim süresi içinde Farabi Değişim Programı kapsamında iki eğitim dönemi Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim görmüştür.

Mezun olduktan sonra başlatmış olduğu avukatlık stajını başarıyla tamamlayarak avukat olmaya hak kazanmış ve akabinde Çanakkale Boğaz Komutanlığı...
Bize Ulaşın